Väikelaevajuhi koolitus

Õppekava: väikelaevajuhi kursus (sõidupiirkond - meri ja siseveed)
 
Õppekava eesmärk: anda väikelaevajuhi tunnistuse taotlejale vajalik teoreetiline ja praktiline ettevalmistus
 
Õppekava maht: 80 akadeemilist tundi, vajadusel lisakonsultatsioonid
 
Õppekava sisu
Teooria: väikelaevade ehitus ja püstuvus; navigatsioon ja lootsindus; meresõiduohutus; väikelaeva juhtimine; mereelektroonika kasutamine; elektronkaardi kasutamine; radari kasutamine
Praktika: teekonna planeerimine; praktiline sõiduõpe veekogul

Hindamine:
peale õppekava läbimist tuleb sooritada teooria- ja praktikaeksam. Teooriaeksam koosneb kirjalikust testist, mille küsimused baseeruvad õpitud teemadel. Praktikaeksam koosneb kaarditööst ja väikelaeva juhtimisest.
 
Väikelaevajuhi tunnistus: teooria- ja praktikaeksami edukal sooritamisel edastatakse eksamiprotokoll Eesti Riiklikule Autoregistrikeskusele. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus väljastab väikelaevajuhi tunnistuse taotleja avalduse, kehtiva tervisetõendi ja eksamiprotokolli alusel.
 
Kursuse toimumine: registreerimine ja lisainfo
OÜ Greenwich | Gsm: +372 556 18 693 | infogreenwich.ee Webgate